BEN-woning onroerende voorheffing

BEN-woning onroerende voorheffing

Wil je een BEN-woning laten bouwen op maat van je dromen en noden? Dan is BUILDINC jouw ideale partner. Wij zijn bouwprofessionals met één duidelijke missie: het bouwen in België slimmer, sneller en groener maken. En daarvoor hebben we alle kennis in huis.

Lees hier alles over het bouwen van een BEN-woning.

SIP panelen woning bouwen

BEN-woning onroerende voorheffing:
vermindering energiezuinige woning

Indien je eigenaar bent van een BEN-woning (energiezuinige woning) of een ander energiezuinig gebouw, kom je misschien wel in aanmerking voor een vermindering van de onroerende voorheffing. Dat is de jaarlijkse belasting die wordt geheven op onroerende eigendommen, zoals huizen. Wie voor deze vermindering in aanmerking komt en wat deze nu precies inhoudt, zet Buildinc hier voor jou uiteen.

Wat is de onroerende voorheffing?

Jaarlijkse belasting

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting die wordt geheven op onroerende eigendommen, zoals huizen of andere gebouwen. Voor onroerende goederen die in het Vlaams Gewest liggen, gaat het om een belasting die wordt geheven door de Vlaamse overheid en geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst. Indien je woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest ligt, zullen andere instanties instaan voor de onroerende voorheffing.

Met BUILDINC heb je nooit last van koudebruggen of isolatieproblemen.

Kadastraal inkomen

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI), dat jaarlijk geïndexeerd wordt. Dit kadastraal inkomen is geen reëel inkomen, zoals bijvoorbeeld een loon dat wordt uitbetaald. Het gaat om een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed wordt toegekend. Zo hebben huizen, maar ook bijvoorbeeld gronden een toegekend KI. Ook indien een gebouw niet verhuurd wordt, zal het KI spelen. Het KI verschilt naargelang het onroerend goed en komt overeen met de jaarlijkse netto-huurinkomsten die je in 1975 voor het verhuurde pand zou hebben ontvangen als je het verhuurde. De jaarlijkse indexatie van het KI zorgt ervoor dat het bedrag aangepast wordt aan de huidige waarde van het pand.

Wie moet de onroerende voorheffing betalen?

De onroerende voorheffing zal moeten betaald worden door wie op 1 januari van het aanslagjaar belastingplichtig is. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal dit de eigenaar van het onroerend goed zijn.

BEN-woning onroerende voorheffing

Energiezuinige woning

Sinds 2009 kom je als eigenaar van een energiezuinige woning in aanmerking voor een belastingvermindering voor wat betreft de onroerende voorheffing. Deze vermindering wordt door de Vlaamse Belastingdienst automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je moet dus zelf niets extra ondernemen. Voor de toekenning van de vermindering maakt het niet uit of de woning al dan niet bewoond is en of je als eigenaar van de woning zelf in het pand woont.

De voorwaarden waaraan wel altijd voldaan moet worden, is dat de woning een voldoende laag E-peil moet hebben én dat er altijd een stedenbouwkundige vergunning moet aangevraagd zijn.

Gebouwen waarvoor vermindering van onroerende voorheffing mogelijk is

In het Vlaamse Energiebesluit vind je de verschillende situaties terug waarbij een vermindering van onroerende voorheffing mogelijk is. De aard van werken die aan een gebouw worden verricht, bepalen de indeling in gebouwen en dus ook of er aanspraak kan worden gemaakt op een vermindering van onroerende voorheffing. Meer informatie over deze indeling in gebouwen vind je op deze website van de Vlaamse overheid. Op deze pagina vind je bijkomende en gedetailleerde informatie over de verschillende situaties waarbij een vermindering van onroerende voorheffing mogelijk is.

Nieuwbouw en verbouwingen gelijkgesteld met nieuwbouw

De vermindering van onroerende voorheffing is ten eerste mogelijk voor nieuwbouw en hiermee gelijkgestelde situaties. Gelijkgesteld met nieuwbouw zijn bijvoorbeeld:

  • Gebouwen die heropgebouwd werden na een volledige afbraak (volledige herbouw).
  • Een gedeeltelijke herbouw met minstens 1 wooneenheid.
  • Een situatie van ontmanteling. Hiervan is sprake bij een casco verbouwing aan een gebouw met een beschermd volume groter dan 3000 vierkante meter.

Gebouwen die een IER ondergaan (ingrijpende energetische renovaties)

Voor de definitie van een IER moet ook naar het Energiebesluit worden gekeken. Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen aanvragen tot 1 maart 2017 en aanvragen na deze datum. Meer informatie vind je op deze pagina.

Gedeeltelijke of volledige herbouw

Van een herbouw is sprake wanneer een gebouw volledig gesloopt werd en er vervolgens een nieuwbouw wordt geplaatst in de plaats. Een gedeeltelijke herbouw is een situatie waarbij enkel een deelvolume van een bestaand gebouw wordt gesloopt en heropgebouwd.

E-peil

Om te bepalen of een woning energiezuinig is en dus in aanmerking komt voor de belastingvermindering, zal moeten gekeken worden naar het berekende E-peil van de woning of het gebouw. Dit E-peil wordt vastgelegd in het ‘EPC-bouw’, wat een energieprestatiecertificaat is.

Een E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het getal, hoe zuiniger het gebouw. Een E-peil wordt enkel berekend voor gebouwen die nieuwbouw zijn of hiermee worden gelijkgesteld of na een ingrijpende energetische renovatie (IER).

Afwerking voor jouw BEN-woning

BUILDINC werkt nauw samen met de fabrikanten van de aangeboden bouwproducten en systemen. Zo wordt continu de vinger aan de pols gehouden op gebied van materiaalkeuze. De door ons aanbevolen en gebruikte materialen ondergaan de strengste testen op de markt en zijn meer dan eens innovatieve spelers in hun niche.

Wil jij ook een BEN-woning bouwen?

Bij de realisatie van een droomhuis zijn de principes van ecologisch bouwen niet meer weg te denken. Een nieuwe woning bouwen of een bestaand huis kopen en verbouwen, is een belangrijke stap. Dat begrijpen we bij BUILDINC maar al te goed en daarom leggen we graag uit hoe jouw project stap voor stap vorm zal krijgen:

Je krijgt een voorstel en prijs voor je vraag

Geen verrassingen bij BUILDINC: je krijgt van ons één vaste prijs voor een ecohuis volledig volgens jouw wensen en zonder extra kosten achteraf.

Duurzaam bouwadvies

Samen met jou bekijken we wat je precies van je ecowoning verwacht. We werken een plan uit en adviseren je over afwerkingsmogelijkheden, elektriciteit, isolatie en zo meer.

Ecologisch bouwen: Jij bepaalt hoe er gebouwd wordt

Zelf als handige harry kan je aan de slag met begeleiding van een professional. Heb je liever kant-en-klaar geleverd en geplaatst? Het kan allebei: jij kiest, BUILDINC levert zoals jij wenst.

Levenslang genieten

De BEN-woningen van BUILDINC zijn niet enkel 120% circulair, ze zijn ook bijzonder duurzaam. Je geniet van jarenlange garantie op de verschillende onderdelen van de constructie.

100% DUURZAAM, 120% CIRCULAIR

De ecohuizen en andere constructies van BUILDINC zijn door hun materiaalkeuze niet alleen 100% duurzaam, ze zijn ook 120% circulair. Hoe je meer dan 100% circulair kan zijn, horen we je vragen? Simpel: door de modulaire opbouw van onze gebouwen kunnen alle elementen tot jaren nadien hergebruikt worden in andere constructies, zelfs als de aard van het gebouw verschilt. Van je poolhouse een aanbouw maken voor het huis van je kinderen? You got it! 

Kom ik in aanmerking voor de vermindering?

Drie factoren bepalen de grootte van de vermindering van onroerende voorheffing en hoe lang ze blijft toegekend:

  1. Wanneer de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd;
  2. Welke werken er werden uitgevoerd;
  3. Hoeveel het E-peil precies bedroeg op 1 januari van het aanslagjaar.

Dit geeft als resultaat verschillende scenario’s, die je in detail kunt terugvinden op deze pagina. Ga goed na in welke situatie jij je bevindt en kom te weten of je aanspraak maakt op een vermindering van onroerende voorheffing!

tuinkantoor modern

Subsidies  

Wie een BEN-woning bouwt in Vlaanderen komt in aanmerking voor verschillende premies. Zo krijg je een korting van 50% op de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar als je energetische score 20  of minder bedraagt. Ook bepaalde banken moedigen je graag aan om een BEN-woning te bouwen en bieden soms een voordelig BEN-krediet aan. 

Daarnaast zijn er een aantal premies voorzien. Om te weten te komen voor welke premies jij in aanmerking komt, kan je de subsidiepagina van het Vlaams agentschap raadplegen. Alle premies worden zo met een aantal klikken voor je opgelijst. 

Interesse in een gratis offerte? Vul ons contactformulier in. 

Veelgestelde vragen over ecologisch bouwen

Of het nu om een gewone woning gaat of over het plaatsen van een klein ecohuis in je tuin, om te bouwen in België heb je een bouw- of omgevingsvergunning nodig.

Voor bijgebouwen zoals tuinhuizen, serres of carports is dat meestal niet nodig indien je de door jouw gewest of gemeente voorgeschreven maximale oppervlakte, hoogte en afstand tot de eigen woning en andere gebouwen respecteert.

Leg uw ecologisch bouwproject altijd eerst voor aan de bevoegde dienst van uw gemeente of stad.

Op het platform van Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen vind je alle informatie omtrent subsidies bij duurzaam bouwen.

BUILDINC is in de Benelux exclusief verdeler van het Tabiclack bouwsysteem. Dankzij dat modulair systeem is het mogelijk om meerdere verdiepingen bij te bouwen.

Het staat garant voor een snelle luchtdichte constructie met een ononderbroken isolatieschil.

De ecowoningen en andere constructies van BUILDINC zijn door hun keuze van isolatiematerialen 100% duurzaam en geïsoleerd.

BUILDINC biedt ecologische woningen op maat. Zo kan je zelf kiezen voor zonnepanelen, thuisbatterijen, smart home integratie en meer. Op die manier kunnen wij je woning volledig zelfvoorzienend maken.

Ja, BUILDINC biedt de mogelijkheid om je ecologische woning uit te breiden op maat. Door de modulaire opbouw van het gebouw kan je alle onderdelen nog aanpassen, uitbreiden of hergebruiken.

Niet onbelangrijk bij het bouwen van een ecologische woning is de basis waarop deze gebouwd wordt. BUILDINC biedt je verschillende funderingsmogelijkheden om een snelle en propere opbouw te garanderen.

Meer weten over energiezuinig wonen? Contacteer de experten van Buildinc!

Wil je graag meer informatie over energiezuinig wonen en de vele voordelen ervan? Bij Buildinc ontwerpen, verdelen en plaatsen we innovatieve bouwoplossingen. Onze experten weten dan ook alles over duurzaam en energiezuinig wonen. Contacteer vandaag nog de experten van Buildinc voor meer informatie over jouw energiezuinige woning!

Bekijk enkele van onze referenties: