Circulair bouwen

Circulair bouwen

Wil je ecologisch of circulair bouwen of verbouwen in België? Het bouwsysteem van BUILDINC werkt snel en heeft een duurzaam en energiezuinig karakter.

Je kan ook later je ecologisch huis uitbreiden met een extra verdieping of het helemaal zelfvoorzienend maken. Benieuwd hoe wij het ecohuis van je dromen bouwen?

circulair bouwen

SOS Planet Earth

De aarde kreunt onder de heersende wegwerpmaatschappij. Spullen worden en masse weggegooid en vervangen door nieuwe. Ook de bouw heeft een ongeziene impact op het milieu. Niet alleen is de sector een grootverbruiker van grote hoeveelheden materialen, ruimte, water en energie, maar ook komt een groot deel van het materiaal in de bouw op de steeds groter wordende afvalberg terecht. En dat terwijl er van de grondstoffen slechts een beperkte voorraad aanwezig is op aarde. Dat moet en kan anders!

Op naar een circulaire bouweconomie

De laatste jaren wordt steeds meer ingezet op duurzaamheid. Er is de ambitie, ook bij BUILDINC, om te evolueren naar een volledig circulaire economie. Recyclage en hergebruik van ecologische materialen worden de norm. Lees hier alles over circulair bouwen en kom te weten hoe BUILDINC circulaire oplossingen creëert in de bouwsector.

Wat bedoelt men met circulair bouwen?

Wat is circulariteit?

Het zit al een beetje in het woord zelf vervat: circulariteit wil zeggen dat je grondstoffen zo lang mogelijk in kringlopen probeert te houden. In praktijk kan dat zowel gaan om reparatie, hergebruik, recycling als renovatie. Zo gaan er zo weinig mogelijk grondstoffen verloren. 

Een circulaire economie

Steeds meer bedrijven en organisaties zetten in op circulariteit. Denk bijvoorbeeld aan Cambio, Airbnb of Peerby, een platform waarop gereedschap gedeeld wordt. Al die snelgroeiende bedrijven zijn grotendeels op het circulaire model gebaseerd. Het draait niet meer om het individueel bezitten van resources, maar wel om een gemeenschappelijk goed dat gedeeld kan worden. Het delen van auto’s of woonruimte zorgt ervoor dat er minder geproduceerd moet worden, wat tot een kleinere aanvraag van primaire grondstoffen leidt.

Een circulaire economie is, met andere woorden, een economisch en industrieel systeem waarin eindige grondstofvoorraden niet worden uitgeput en reststoffen opnieuw gebruikt kunnen worden in het systeem. Zo blijft die duurzame cirkel steeds op een efficiënte manier draaien. Het is een systeem waar ook BUILDINC resoluut voor kiest! 

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen is een groot onderdeel van die circulaire economie. Het betekent dat bij de totstandkoming van een gebouw zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt worden en er zo weinig mogelijk afval achterblijft.  

circulair bouwen 2

Wat is circulair bouwen? Circulair bouwen is bouwen met een beter, zuiniger gebruik van hulpbronnen. Dat doen we door in een intense samenwerking slimmer te ontwerpen en kringlopen te sluiten.

Bij het principe van circulariteit gaat men ervan uit dat de producten van nu grondstoffen voor later zijn. Na gebruik kunnen die producten gewoon gedemonteerd worden en opnieuw als materiaal worden gebruikt. Op die manier ontstaat er een wereld zonder afval. Prachtig toch?

Om dat te bereiken moeten we echter af van de heersende wegwerpcultuur. We kopen namelijk steeds nieuwe producten om ze na een korte tijd weer weg te gooien en dat heeft een enorme impact op de aarde.

Waarom circulair bouwen?

Maar bouwen doe je voor de eeuwigheid, toch? Waarom zou je dan zoveel moeite doen om je woning circulair te bouwen?

Niets is oneindig

Daar kunnen we een heel aantal goede argumenten voor bedenken. In de eerste plaats zijn niet alle materialen zo bestendig als baksteen. Dat wil zeggen dat er een deel van de gebruikte materialen wel degelijk vervangen zullen moeten worden.

Bouw een future-proof woning

Ten tweede veranderen de eisen voor het bouwen van een woning in sneltempo. De isolatie, maar ook de indeling van een woonplaats evolueert voortdurend. Door die nieuwe inzichten worden heel veel oude gebouwen afgebroken. Daarom is het als architect tegenwoordig belangrijk om ook naar de toekomst te kijken.

Verminder je ecologische voetafdruk

Wel zo’n 30 tot 40 procent van ons afval komt uit de bouwsector. Bovendien heeft de manier waarop we bouwen en wonen een ongeziene impact op onze ecologische voetafdruk. Daarom vinden we het bij BUILDINC zo belangrijk om de omslag te maken naar circulair bouwen.

Wat is bio-ecologisch bouwmateriaal?

Bio-ecologische bouwmaterialen zijn natuurlijke materialen die bestaan uit (quasi) onuitputtelijke grondstoffen, met zo weinig mogelijk of zelfs geen chemisch toegevoegde stoffen, zonder zware milieubelasting en zonder schadelijke gevolgen voor de eigen gezondheid. Een passieve woning bouwen is dus niet enkel een milieuvriendelijke keuze, maar ook een slimme keuze voor jezelf en je gezondheid.

Hoe BUILDINC een future-proof woning bouwt

De ecohuizen en andere constructies van BUILDINC zijn door hun materiaalkeuze niet alleen 100% duurzaam, ze zijn ook 120% circulair. Hoe je meer dan 100% circulair kan zijn, horen we je vragen? Simpel: door de modulaire opbouw van onze gebouwen kunnen alle elementen tot jaren nadien hergebruikt worden in andere constructies, zelfs als de aard van het gebouw verschilt. Van je poolhouse een aanbouw maken voor het huis van je kinderen? You got it! 

Je krijgt een voorstel en prijs voor je vraag

Geen verrassingen bij BUILDINC: je krijgt van ons één vaste prijs voor een passieve woning volledig volgens jouw wensen en zonder extra kosten achteraf.

Duurzaam bouwadvies

Samen met jou bekijken we wat je precies van je ecowoning verwacht. We werken een plan uit en adviseren je over afwerkingsmogelijkheden, elektriciteit, isolatie en zoveel meer.

Ecologisch bouwen: Jij bepaalt hoe er gebouwd wordt

Als handige harry kan je zelf aan de slag met begeleiding van een professional. Of heb je liever kant-en-klaar geleverd en geplaatst? Het kan allebei! Jij kiest, BUILDINC levert zoals jij wenst.

Levenslang genieten

De BEN-woningen van BUILDINC zijn niet enkel 120% circulair, ze zijn ook bijzonder duurzaam. Je geniet van jarenlange garantie op verschillende onderdelen van de constructie.

100% DUURZAAM, 120% CIRCULAIR

De ecologische gebouwen, doorgroeiwoningen, meegroeiwoningen en andere constructies van BUILDINC zijn door hun materiaalkeuze niet alleen 100% duurzaam, ze zijn ook 120% circulair. Hoe je meer dan 100% circulair kan zijn? Simpel: door de modulaire opbouw van onze gebouwen kunnen alle elementen tot jaren nadien hergebruikt worden in andere constructies, zelfs als de aard van het gebouw verschilt. Van je poolhouse een aanbouw maken voor de woning van je kinderen? You got it!

De principes van circulair bouwen

renovaties bouwbedrijf

1. Multi-inzetbaarheid en aanpasbaarheid

We zorgen dat een gebouw meteen voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Daarnaast is het ook handig dat het gebouw makkelijk aan te passen is aan nieuwe noden en wensen. 

Zo biedt BUILDINC modulair bouwen aan. Modulair bouwen is een snelle en erg milieuvriendelijke bouwtechniek waarbij grote delen van de woning vooraf in een fabriek worden geproduceerd. Die gefabriceerde modules transporteert men vervolgens naar de bouwplaats en monteert men op korte tijd tot één gebouw. 

Een groot pluspunt van modulaire huizen is hun flexibiliteit. Zo zijn ze makkelijk te demonteren of uit te breiden met andere modules. Alle elementen kunnen tot jaren nadien hergebruikt worden in andere constructies, zelfs als de aard van het gebouw verschilt. 

2. Bouwen in lagen

Niet alle materialen hebben dezelfde levensduur. Een architect kan daarom kiezen om onafhankelijke lagen te bouwen die nadien weer gescheiden kunnen worden. Zo kan je bijvoorbeeld een gebouw strippen, maar wel de betonstructuur behouden. 

circulair bouwen

3. Materialenpaspoort

Een veelbelovend document bij circulair bouwen is het materialenpaspoort. Dat geeft al bij het ontwerp van het gebouw inzicht in welke materialen er gebruikt zullen worden, wat de milieu–impact ervan is en/of er mogelijkheden zijn tot recyclage en hergebruik. Op die manier draagt het paspoort bij aan een van de belangrijkste doelstellingen van circulair bouwen: het voorkomen van uitputting van primaire grondstoffen. Een tweede grote voordeel is dat de demontage en recyclage van delen van het gebouw veel eenvoudiger wordt.

Op dit moment is een materialenpaspoort nog niet verplicht, maar op termijn zal dit er hoogstwaarschijnlijk wel komen. Een goede evolutie die wij enkel maar kunnen toejuichen!

4. Biobased materialen

De absolute voorkeur gaat uiteraard uit naar materialen met een lage milieu-impact. Het gaat hier om materialen die gerecycled zijn of die zelf makkelijk gerecycled of hergebruikt kunnen worden. RECYclack is hier een voorbeeldje van.

BUILDINC maakt zoveel mogelijk gebruik van bio-ecologisch bouwmateriaal. Dat zijn natuurlijke materialen die bestaan uit hernieuwbare grondstoffen met zo weinig mogelijk of zelfs geen chemisch toegevoegde stoffen, zonder zware milieubelasting en zonder schadelijke gevolgen voor de eigen gezondheid. 

recyclack

Duurzame bouwproducten en -materialen bij BUILDINC

Als bouwbedrijf voelen wij bij BUILDINC de verantwoordelijkheid om bij het bouwen of verbouwen van woningen stil te staan bij de impact op het milieu. Met een focus op ecologische bouw zorgen we ervoor dat ook de kansen van toekomstige generaties verzekerd blijven. Daarom werken we samen met andere bedrijven en fabrikanten die ook oog hebben voor duurzaamheid en ons kwalitatieve, duurzame producten of materialen kunnen bezorgen. Alleen zo helpen we de wereld echt vooruit!

Lees hier meer over onze duurzame bouwproducten en -materialen. 

Vlaanderen Circulair

Begin 2019 lanceerden Vlaanderen Circulair, OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal Circulair Bouwen. Via dit gezamenlijk engagement werken 320 organisaties samen om circulair bouwen in Vlaanderen in de toekomst een dagelijkse realiteit te maken.

Om de overgang naar een circulaire economie in Vlaanderen te versnellen heeft Vlaanderen Circulair sinds eind 2020 een nieuwe structuur opgezet met werkagenda’s. Dat zijn partnerschappen die zich richten op strategische, circulaire acties.  Een voorbeeld daarvan is de Werkagenda Circulair Bouwen, vertegenwoordigd door Petra Ronda van Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en Roos Servaes van OVAM/Vlaanderen Circulair. Binnen deze werkagenda wordt samen met een breed team aan stakeholders vanuit de sector gewerkt aan het opzetten van een rollend actieprogramma, dat gelanceerd is eind 2021.

Meer informatie hierover vind je op de officiële website van de Vlaamse Overheid: Vlaanderen Circulair

Duur of duurzaam?

Aan circulair bouwen hangt vaak een prijskaartje vast. Natuurlijke materialen zijn bijvoorbeeld vaak duurder dan synthetische bouwmaterialen.

We moeten echter ook verder kijken dan die initiële kostprijs. Door gebruik te maken van herbruikbare materialen en in te zetten op modulair bouwen kunnen toekomstige bouwprojecten met een minder grote investering gerealiseerd worden. Bovendien hebben circulaire gebouwen vaak een lange levensduur en hebben ze het beste E-peil. Ook na enkele decennia zal je duurzame woning dus nog steeds erg gegeerd zijn op de vastgoedmarkt. De investering verdient zich eenvoudig terug. 

Lees hier meer over de BEN-woningen die we bij BUILDINC bouwen: Wat is een BEN-woning? | Verbruik 50% minder energie

Duur of duurzaam? Dan kiezen we toch het tweede. Circulair renoveren en bouwen is namelijk niet alleen beter voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Door gebruik te maken van natuurlijke materialen zorg je daarenboven voor een gezonder woon- en werkklimaat. 

Veelgestelde vragen over circulair bouwen

Of het nu om een gewone woning gaat of over het plaatsen van een klein ecohuis in je tuin, om te bouwen in België heb je een bouw- of omgevingsvergunning nodig.

Voor bijgebouwen zoals tuinhuizen, serres of carports is dat meestal niet nodig indien je de door jouw gewest of gemeente voorgeschreven maximale oppervlakte, hoogte en afstand tot de eigen woning en andere gebouwen respecteert.

Een bio-ecologische, nieuwe woning komt met een prijskaartje, maar dat verdien je snel terug. De kosten van je energiefactuur zullen namelijk een stuk lager liggen door het water- en energiebesparend karakter. Daarnaast is een bio-ecologisch huis ook een investering in de toekomst.

De overheid begint alsmaar strengere regels in te voeren met betrekking tot milieuverantwoord bouwen en energiebesparing. Met een BEN-woning ben je deze verstrengingen voor en zal je woning later meer waard zijn.

Op het platform van Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen vind je alle informatie omtrent subsidies bij duurzaam bouwen.

BUILDINC is in de Benelux exclusief verdeler van het Tabiclack bouwsysteem. Dankzij dat modulair systeem is het mogelijk om meerdere verdiepingen bij te bouwen.

Het staat garant voor een snelle luchtdichte constructie met een ononderbroken isolatieschil.

De ecowoningen en andere constructies van BUILDINC zijn door hun keuze van isolatiematerialen 100% duurzaam en geïsoleerd.

BUILDINC biedt ecologische woningen op maat. Zo kan je zelf kiezen voor zonnepanelen, thuisbatterijen, smart home integratie en meer. Op die manier kunnen wij je woning volledig zelfvoorzienend maken.

Ja, BUILDINC biedt de mogelijkheid om je ecologische woning uit te breiden op maat. Door de modulaire opbouw van het gebouw kan je alle onderdelen nog aanpassen, uitbreiden of hergebruiken.

Niet onbelangrijk bij het bouwen van een ecologische woning is de basis waarop deze gebouwd wordt. BUILDINC biedt je verschillende funderingsmogelijkheden om een snelle en propere opbouw te garanderen.

Circulair bouwen is bij BUILDINC de norm

Bij BUILDINC zetten we versterkt in op circulariteit. Gerecycleerde of recycleerbare materialen en modulair bouwen zijn bij ons topprioriteit.  Eindige bronnen passen we zo efficiënt mogelijk toe en we blijven steeds op zoek naar de meest duurzame bouwmethodes. Circulair bouwen gaat immers niet alleen over het bouwproces, maar ook over de ontwerpfase en de manier waarop je een gebouw gebruikt. 

En dat heeft niet alleen een positieve impact op het milieu, maar heeft ook voordelen voor jou! De duurzame materialen zorgen voor een langere levensduur van je woning. Daarnaast houden we met het bouwsysteem van BUILDINC ook rekening met de toegankelijkheid van huizen en de aanpasbaarheid ervan over tijd. Wij kiezen voor “Slim bouwen met levenslang comfort”. Bovendien is je woning erg energiezuinig, waardoor je je energiefacturen in aanzienlijke mate zal zien dalen!

Ook benieuwd hoe wij een ecologisch huis kunnen bouwen of hoe wij circulair renoveren? 

Neem dan nu nog contact met ons op! Wij beantwoorden graag al je vragen


Bekijk enkele van onze referenties: