subsidie circulair bouwen

subsidie circulair bouwen
vakantiewoning bouwen ardennen

Ontdek hoe subsidie circulair bouwen jouw project een duurzame boost kan geven!

vakantiewoning bouwen ardennen

Wat is circulair bouwen en waarom is het belangrijk?

Ook bij Buildinc zien ze het nut in van circulair bouwen. Circulair bouwen gaat verder dan traditioneel bouwen; het draait om het minimaliseren van afval, het hergebruiken van materialen en het verlengen van de levensduur van circulaire gebouwen. Door de focus te leggen op duurzaamheid en herbruikbaarheid, kunnen we de ecologische voetafdruk van de bouwsector verkleinen en bijdragen aan een betere toekomst voor onze planeet.

Circulair bouwen is een benadering binnen de bouwsector die gericht is op het maximaliseren van het gebruik van hulpbronnen, het minimaliseren van afval en het verminderen van negatieve milieueffecten gedurende de hele levenscyclus van gebouwen. In plaats van het traditionele lineaire model waarbij materialen worden geproduceerd, gebruikt en vervolgens als afval worden weggegooid, streeft circulair bouwen naar een gesloten kringloopsysteem. Dit betekent dat materialen worden ontworpen, gebruikt en uiteindelijk hergebruikt, gerecycled of gerevitaliseerd, waardoor afval wordt geminimaliseerd en hulpbronnen efficiënter worden benut.

Belangrijke aspecten van circulair bouwen zijn onder andere:

 

 • Hergebruik en demontage: Bouwmaterialen en componenten worden ontworpen om gemakkelijk te worden gedemonteerd en hergebruikt in andere projecten, waardoor de levensduur van materialen wordt verlengd.
 • Recycling: Materialen worden zodanig ontworpen dat ze kunnen worden gerecycled na hun levensduur, waardoor nieuwe grondstoffen worden bespaard.
 • Biobased materialen: Het gebruik van hernieuwbare en biologisch afbreekbare materialen, zoals hout en natuurlijke vezels, vermindert de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen.
 • Modulair ontwerp: Gebouwen en componenten worden ontworpen als modules die gemakkelijk kunnen worden aangepast, vervangen of uitgebreid, waardoor de behoefte aan sloop en nieuwbouw wordt verminderd.
 • Slimme technologieën: Integratie van slimme technologieën kan helpen bij het optimaliseren van energiegebruik, onderhoud en gebruik van gebouwen, waardoor hun levensduur wordt verlengd.

Circulair bouwen is belangrijk om verschillende redenen:

 • Milieubescherming: Het minimaliseren van afval, het gebruik van minder nieuwe grondstoffen en het verminderen van energieverbruik dragen bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van de bouwsector.
 • Hulpbronnenefficiëntie: Circulair bouwen vermindert de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en bevordert een efficiënter gebruik van materialen.
 • Klimaatverandering: Duurzame bouwpraktijken verminderen de uitstoot van broeikasgassen, omdat minder energie nodig is voor het produceren, transporteren en verwerken van materialen.
 • Economische voordelen: Het minimaliseren van afval en de mogelijkheid tot hergebruik en recycling kunnen leiden tot kostenbesparingen voor bouwbedrijven.
 • Innovatie en concurrentievermogen: Circulair bouwen stimuleert innovatie binnen de sector en stelt bouwbedrijven in staat zich te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid.
 • Maatschappelijke waarde: Duurzaam gebouwde omgevingen zijn gezonder, comfortabeler en dragen bij aan het welzijn van bewoners.

Samengevat draagt circulair bouwen bij aan een meer duurzame en veerkrachtige toekomst door de negatieve impact van de bouwsector op het milieu te verminderen en innovatieve benaderingen te stimuleren.

De voordelen van circulair bouwen

Circulair bouwen biedt diverse voordelen voor bouwers zelf, waardoor het niet alleen gunstig is voor het milieu, maar ook voor hun bedrijfsvoering en financiën. Enkele voordelen zijn:

Kostenbesparing: Het gebruik van herbruikbare materialen en componenten kan kosten verminderen, omdat nieuwe aankopen worden beperkt en er minder afvalverwerking is. Dit kan leiden tot lagere bouwkosten en hogere winstmarges.

Efficiëntie: Circulair bouwen bevordert modulair ontwerp en componenten die gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt. Dit verkort de bouwtijd en vereenvoudigt aanpassingen en renovaties.

Concurrentievoordeel: Bouwbedrijven die circulaire praktijken omarmen, kunnen zich onderscheiden van de concurrentie door hun duurzaamheidsinspanningen en innovatieve aanpak.

Imago en marketing: Circulair bouwen toont het engagement van een bouwer voor duurzaamheid, wat aantrekkelijk kan zijn voor klanten en opdrachtgevers die waarde hechten aan milieubewustzijn.

Toekomstbestendigheid: Gezien de groeiende aandacht voor duurzaamheid en milieubehoud, positioneert circulair bouwen bouwbedrijven om te voldoen aan toekomstige regelgeving en verwachtingen van de markt.

Minder afhankelijkheid van grondstoffen: Door hergebruik en recycling wordt de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen verminderd, wat de volatiliteit van grondstofprijzen kan verminderen en de continuïteit van bouwprojecten kan waarborgen.

Kennis en innovatie: Circulair bouwen vereist innovatieve benaderingen en nieuwe technologieën, waardoor bouwbedrijven hun kennis vergroten en zich kunnen onderscheiden als pioniers.

Langdurige relaties: Het aannemen van duurzame praktijken, inclusief circulair bouwen, kan leiden tot sterkere relaties met klanten, opdrachtgevers en partners die waarde hechten aan duurzaamheid.

Toegang tot financiering en subsidies: Sommige financieringsinstellingen en overheden bieden specifieke financieringsopties en subsidies voor duurzame bouwprojecten, wat de financiële last kan verlichten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Circulair bouwen draagt bij aan het sociale en milieubewuste imago van een bouwbedrijf, wat gunstig kan zijn voor het bredere MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Kortom, circulair bouwen biedt niet alleen voordelen voor het milieu, maar kan ook positieve invloeden hebben op de winstgevendheid, reputatie en toekomstbestendigheid van bouwbedrijven.

Fiscale subsidie circulaire bouw: wat houdt het in?

Als je geïnteresseerd bent in circulair bouwen, dan is het goed om te weten dat er verschillende subsidies beschikbaar zijn om deze duurzame aanpak te ondersteunen. Subsidies voor circulair bouwen zijn financiële tegemoetkomingen vanuit de overheid of andere instanties, die worden verstrekt om duurzame bouwprojecten te stimuleren en te faciliteren. Deze subsidies kunnen variëren van directe financiële steun tot fiscale regeling voordelen en andere incentives.

Circulair bouwen is één van de belangrijke pijlers van het Vlaamse circulaire economiebeleid. Lees meer over circulair bouwen op https://www.vlaanderen-circulair.be/nl .

Welke projecten komen in aanmerking?

Verschillende soorten bouw- en renovatieprojecten kunnen in aanmerking komen voor subsidies voor circulair bouwen, afhankelijk van de specifieke doelstellingen en criteria van de subsidieregelingen. Hier zijn enkele voorbeelden van projecten die mogelijk in aanmerking komen:

Nieuwbouwprojecten: Duurzaam ontworpen en gebouwde nieuwe constructies die gebruikmaken van circulaire materialen, modulaire systemen en energie-efficiënte technologieën.

Renovatieprojecten: Renovaties van bestaande gebouwen waarbij circulaire principes worden toegepast, zoals het hergebruik van materialen, energie-efficiëntieverbeteringen en het verlengen van de levensduur van het gebouw.

Herbestemmingsprojecten: Projecten waarbij bestaande gebouwen of infrastructuur worden omgezet voor een nieuw doel, waarbij circulaire benaderingen worden geïntegreerd om het gebruik van nieuwe materialen te minimaliseren.

Prefab en modulaire bouw: Projecten die gebruikmaken van modulaire constructies of prefab-componenten die gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd, hergebruikt of aangepast.

Circulaire materialen en technologieën: Projecten gericht op het ontwikkelen, testen of implementeren van nieuwe circulaire bouwmaterialen, bouwtechnieken of energie-efficiënte oplossingen.

Energie-efficiënte projecten: Duurzaamheids- en energie-efficiëntieprojecten die elementen van circulair bouwen omvatten, zoals materialen die bijdragen aan thermische isolatie en energiebesparing.

Demonstratieprojecten: Projecten die dienen als demonstratie van innovatieve circulaire bouwpraktijken en die kunnen leiden tot bredere toepassing van deze benaderingen in de sector.

Publieke infrastructurele projecten: Projecten voor openbare infrastructuur, zoals wegen, bruggen en openbare gebouwen, die circulaire principes integreren om duurzaamheid en efficiëntie te bevorderen.

Woningbouwprojecten: Zowel individuele als collectieve woningbouwprojecten die circulaire materialen, energiezuinige technologieën en duurzame ontwerpprincipes omvatten.

Ontwikkelingsgebieden: Grote gebiedsontwikkelingsprojecten die circulaire benaderingen in hun planning en uitvoering integreren.

Het is belangrijk op te merken dat de beschikbaarheid van subsidies en de specifieke criteria sterk kunnen variëren op basis van locatie, beleid en overheidsinstanties. Potentiële subsidieaanvragers moeten de richtlijnen en vereisten van de betreffende subsidieregelingen raadplegen om te bepalen of hun project in aanmerking komt.

Subsidie aanvragen: hoe pak je het aan?

Het aanvragen van subsidie voor circulair bouwen kan een uitdagend proces lijken, maar met de juiste begeleiding is het goed te doen. Allereerst is het belangrijk om te onderzoeken welke subsidies er beschikbaar zijn en welke het beste bij jouw project passen. Vervolgens moet je een gedegen subsidieaanvraag indienen, waarin je duidelijk uitlegt hoe jouw project bijdraagt aan de circulaire economie en welke duurzame maatregelen je neemt.

Naar gelang jij particulier dan wel bedrijf bent, zijn er verschillende mogelijkheden: 

Renovatiepremie: In sommige gevallen kan de renovatiepremie van toepassing zijn op duurzame renovaties die circulaire bouwprincipes omvatten, zoals het hergebruik van materialen of energie-efficiëntieverbeteringen.

Deze premie is gericht op de bevordering van duurzaamheid en kan van toepassing zijn op investeringen in duurzame bouwmaterialen en -technologieën.

De gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) kunnen verschillende subsidies aanbieden voor duurzaam bouwen en renovatie, inclusief circulaire aspecten.

Projecten voor circulair bouwen kunnen in aanmerking komen voor financiering via Europese programma’s zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) of het Horizon 2020-programma.

Ondernemingen en organisaties die innovatieve circulaire bouwoplossingen ontwikkelen, kunnen mogelijk subsidies ontvangen van instanties die innovatie en duurzaamheid bevorderen.

Energiesubsidies kunnen van toepassing zijn op projecten die de energie-efficiëntie van gebouwen verbeteren, wat vaak samengaat met circulair bouwen.

Je ziet het, de situatie is vrij complex. Het is raadzaam om de officiële websites van relevante Belgische overheidsinstanties en programma’s te raadplegen voor actuele en gedetailleerde informatie over beschikbare subsidies voor circulair bouwen.

De rol van Buildinc bij jouw subsidieaanvraag

Bij Buildinc begrijpen we hoe belangrijk subsidies kunnen zijn voor jouw circulaire bouwproject. Ons ervaren team van experts staat klaar om je te begeleiden bij het aanvragen van subsidie circulair bouwen. We helpen je bij het identificeren van de meest geschikte subsidies, het opstellen van een overtuigende aanvraag en het voldoen aan alle vereisten. Samen zorgen we ervoor dat jouw project de steun krijgt die het verdient.

Subsidie circulair bouwen en duurzaamheidscertificaten

Naast subsidies zijn duurzaamheidscertificaten ook belangrijk voor circulaire bouwprojecten. Deze certificaten, zoals BREEAM of LEED, bevestigen de duurzame kwaliteiten van jouw circulair gebouw en kunnen helpen bij het verkrijgen van subsidies. Onze experts bij Buildinc kunnen je begeleiden bij het behalen van de benodigde certificaten en het optimaliseren van jouw subsidieaanvraag.

Succesverhalen van gesubsidieerde circulaire bouwprojecten

Om je te inspireren en een beter beeld te geven van wat subsidie circulair bouwen kan betekenen, delen we graag enkele succesverhalen van gesubsidieerde circulaire bouwprojecten. Deze circulaire oplossingen hebben niet alleen bijgedragen aan een duurzamere toekomst, maar hebben ook aanzienlijke voordelen opgeleverd voor de betrokken partijen.

Hier enkele voorbeelden van  succesvolle circulaire bouwprojecten over de hele wereld die dienen als inspirerende voorbeelden:

The Circl Building, Amsterdam: Dit is een circulair paviljoen en kantorencomplex dat werd gebouwd door ABN AMRO. Het gebouw is ontworpen met een focus op hergebruik van materialen en energie-efficiëntie. De gebruikte materialen zijn gemakkelijk te demonteren en kunnen elders worden ingezet na de levensduur van het gebouw.

The Edge, Amsterdam: Dit innovatieve kantoorgebouw wordt vaak beschouwd als een van de meest duurzame kantoren ter wereld. Het maakt gebruik van geavanceerde technologieën voor energiebeheer, slimme verlichtingssystemen en gerecyclede materialen.

Mud Jeans Factory, Zaanstad: Mud Jeans is een circulair modemerk dat een denimfabriek heeft gebouwd die gebruikmaakt van gerecyclede en herbruikbare materialen. Het fabrieksgebouw kan gemakkelijk worden uitgebreid en aangepast aan veranderende behoeften.

Park 20|20, Hoofddorp: Dit is een kantoorpark dat is ontworpen volgens cradle-to-cradle principes. Gebouwen in dit park zijn ontworpen om demonteerbaar te zijn, waardoor materialen kunnen worden hergebruikt of gerecycled.

Circular Retrofit Lab, Stuttgart: Dit project richt zich op het hergebruik van bestaande gebouwen. Het lab test en demonstreert verschillende technieken en materialen voor het circulair renoveren van oudere gebouwen.

ReGen Village, Almere: Hoewel nog in ontwikkeling, is dit project gericht op het bouwen van duurzame, zelfvoorzienende dorpen waar circulaire principes worden geïntegreerd, zoals energieproductie, waterzuivering en gemeenschappelijke landbouw.

DeFlat Kleiburg, Amsterdam: Dit renovatieproject heeft een voormalig verzorgingshuis omgetoverd tot moderne woningen. De renovatie gebruikte een combinatie van hergebruik van materialen en de betrokkenheid van bewoners bij het ontwerp.

Deze projecten illustreren verschillende aspecten van circulair bouwen, zoals hergebruik van materialen, energie-efficiëntie, modulaire ontwerpen en betrokkenheid van de gemeenschap. Ze laten zien dat circulaire bouwprincipes niet alleen duurzamer zijn, maar ook economisch en sociaal voordelig kunnen zijn.

Circulaire bouw: een stap naar een groenere toekomst

Het gebruik van subsidies voor circulair bouwen is niet alleen een verstandige zakelijke beslissing, maar ook een stap in de richting van een groenere toekomst. 

Circulair bouwen is cruciaal voor onze toekomst omdat het de negatieve impact op het milieu vermindert, grondstoffen spaart, afval minimaliseert en energie-efficiëntie bevordert. Het creëert economische kansen, bereidt voor op toekomstige regelgeving, verhoogt de weerbaarheid tegen klimaatverandering, bevordert gezondheid en welzijn, en inspireert positieve verandering naar duurzamere bouwpraktijken. Dit alles draagt bij aan een meer veerkrachtige en meer duurzame toekomst voor ons en de planeet.

Neem vandaag nog contact op en ontdek jouw subsidiekansen!

Bij Buildinc geloven we in de kracht van circulair bouwen en willen we jouw duurzame project graag ondersteunen met passende subsidies. Neem vandaag nog contact op met ons team en ontdek welke subsidiekansen er voor jouw circulaire bouwproject zijn. Samen kunnen we bouwen aan een duurzame en succesvolle toekomst!

Circulair ondernemen met Buildinc

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om deze uitgebreide gids over circulaire materialen in de bouw te lezen. Als bouwer van de toekomst heb jij de macht om positieve verandering teweeg te brengen en een duurzame milieu impact te hebben op onze planeet. Door circulaire materialen te omarmen, bouw je niet alleen projecten van hoge kwaliteit maar draag je ook bij aan een betere wereld voor ons allemaal. 

Laten we samen de weg banen naar een groenere en circulaire bouwsector. Buildinc staat achter jou in deze reis naar duurzaamheid. Laten we samen bouwen aan een betere toekomst!

Heb je nog vragen, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Bekijk ook zeker onze webshop en vraag vandaag nog je offerte aan!