Wat is circulair bouwen

Wat is circulair bouwen
Wat is circulair bouwen

Duurzaamheid en innovatie voor de toekomst: wat is circulair bouwen?

De bouwsector heeft een enorme impact op het milieu. Er worden namelijk grote hoeveelheden materialen, ruimte, water en energie verbruikt. Daar komt nog bij kijken dat gebruikte materialen vaak op de afvalberg eindigen. 

Aangezien er vaak grondstoffen gebruikt worden in de bouw die in beperkte voorraad aanwezig zijn, moet hier iets aan veranderen. BUILDINC pakt dit aan door circulair te bouwen, zoals hopelijk in de toekomst de norm zal zijn voor vele bouwbedrijven. De ambitie van BUILDINC is om te streven naar een volledige circulaire bouweconomie, wat alleen maar aangemoedigd kan worden.

Kom in dit artikel te weten wat circulair bouwen juist inhoudt en hoe BUILDINC hiermee omgaat in de praktijk.

Wat is circulair bouwen

Wat is circulair bouwen?

Wat is circulariteit?

Het zit al een beetje in het woord zelf vervat: circulariteit wil zeggen dat je grondstoffen zo lang mogelijk in kringlopen probeert te houden. In praktijk kan dat zowel gaan om reparatie, hergebruik, recycling als renovatie. Op die manier gaan er zo weinig mogelijk grondstoffen verloren. 

Een circulaire economie

Een groeiend aantal ondernemingen en instellingen omarmt het concept van circulariteit. Bij circulariteit verschuift het accent van individueel bezit van hulpbronnen naar het delen van gemeenschappelijke goederen. Hierdoor vermindert de behoefte aan overmatige productie, wat resulteert in een lagere vraag naar primaire grondstoffen.

In essentie is een circulaire economie een economisch en industrieel systeem waarbij de eindige voorraden van grondstoffen niet worden uitgeput en restproducten opnieuw worden geïntegreerd in het systeem. Op deze manier blijft de duurzame cyclus efficiënt draaien. Dit systeem wordt ook volmondig omarmd in de bouwsector door BUILDINC!

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen maakt een groot onderdeel uit van die circulaire economie. Het betekent dat bij de totstandkoming van een gebouw zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt worden. Op die manier ontstaat er een wereld zonder afval. Prachtig toch? 

Van lineair naar circulair bouwen

In de bouwsector krijgen we nog heel vaak te maken met een lineair proces. Lineair en circulair bouwen zijn twee fundamenteel verschillende benaderingen van het ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen en infrastructuur. Hieronder kom je de belangrijkste verschillen tussen beide concepten te weten. 

Soort materialen

Bij lineair bouwen wordt de nadruk gelegd op het creëren van nieuwe constructies met nieuwe materialen voor elke nieuwbouw of renovatie. Na gebruik worden de gebouwen meestal gesloopt en worden de materialen vaak als afval beschouwd. 

Circulair bouwen draait daarentegen om het gebruik van herbruikbare, recyclebare en biologisch afbreekbare materialen. De focus ligt hierbij op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van de levensduur van materialen.

Gebruik en hergebruik

Lineair bouwen vereist continu de winning van nieuwe grondstoffen, wat leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen en verhoogde ecologische impact. In een circulair bouwmodel worden gebouwen en materialen gedemonteerd en hergebruikt wanneer ze niet langer nodig zijn. Dit vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen en minimaliseert afval.

Levensduur

Gebouwen worden vaak ontworpen met een beperkte levensduur en weinig aandacht voor hergebruik van materialen na het einde van hun nuttige levensduur. Bij circulair bouwen worden gebouwen op zo’n manier ontworpen dat ze langer zouden meegaan. Flexibele ontwerpen zorgen ervoor dat gebouwen kunnen worden aangepast aan veranderende behoeften en functies.

Wat is circulair bouwen

Economische voordelen

Circulair bouwen kan daarnaast ook economische voordelen opleveren, zoals verminderde kosten voor materialen en afvalverwerking, evenals nieuwe zakelijke kansen in de markt voor hergebruik en demontage.

Waarom nu circulair bouwen?

Er zijn dus veel verschillen tussen lineair en circulair bouwen en redenen om voor circulair bouwen te kiezen. Ben je toch nog niet overtuigd van de voordelen? Hieronder vind je nog enkele specifieke voordelen aan circulair bouwen die je zeker en vast over de streep zullen trekken. 

Denk aan de toekomst

De eisen voor het bouwen van een woning in sneltempo. De isolatie, maar ook de indeling van een woonplaats evolueert voortdurend. Door die nieuwe inzichten worden heel veel oude gebouwen afgebroken. Daarom is het als architect tegenwoordig belangrijk om ook naar de toekomst te kijken.

Verminder je ecologische voetafdruk

Wel zo’n 30 tot 40 procent van ons afval komt uit de bouwsector. Bovendien heeft de manier waarop we bouwen en wonen een ongeziene impact op onze ecologische voetafdruk. Daarom vinden we het bij BUILDINC zo belangrijk om de omslag te maken naar circulair bouwen en te streven naar een circulaire economie. 

Wil je meer te weten komen? Neem dan nu nog contact met ons op! Wij beantwoorden graag al je vragen.  

BUILDINC bouwt 120% circulair

De ecohuizen en andere constructies van BUILDINC zijn door hun materiaalkeuze niet alleen 100% duurzaam, ze zijn ook 120% circulair. Hoe je meer dan 100% circulair kan zijn, horen we je vragen? Simpel: door de modulaire opbouw van onze gebouwen kunnen alle elementen tot jaren nadien hergebruikt worden in andere constructies, zelfs als de aard van het gebouw verschilt. Van je poolhouse een aanbouw maken voor het huis van je kinderen? You got it!

De principes van circulair bouwen

1. Multi-inzetbaarheid en aanpasbaarheid

We zorgen dat een gebouw meteen voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Daarnaast is het ook handig dat het gebouw makkelijk aan te passen is aan nieuwe noden en wensen. 

Zo biedt BUILDINC modulair bouwen aan. Modulair bouwen is een snelle en erg milieuvriendelijke bouwtechniek waarbij grote delen van de woning vooraf in een fabriek worden geproduceerd. Die gefabriceerde modules transporteert men vervolgens naar de bouwplaats en monteert men op korte tijd tot één gebouw. 

Een groot pluspunt van modulaire huizen is hun flexibiliteit. Zo zijn ze makkelijk te demonteren of uit te breiden met andere modules. Alle elementen kunnen tot jaren nadien hergebruikt worden in andere constructies, zelfs als de aard van het gebouw verschilt.

2. Bouwen in lagen

Niet alle materialen hebben dezelfde levensduur. Een architect kan daarom kiezen om onafhankelijke lagen te bouwen die nadien weer gescheiden kunnen worden. Zo kan je bijvoorbeeld een gebouw strippen, maar wel de betonstructuur behouden. 

3. Materialenpaspoort

Een veelbelovend document bij circulair bouwen is het materialenpaspoort. Dat geeft al bij het ontwerp van het gebouw inzicht in welke materialen er gebruikt zullen worden, wat de milieu–impact ervan is en/of er mogelijkheden zijn tot recyclage en hergebruik. Op die manier draagt het paspoort bij aan een van de belangrijkste doelstellingen van circulair bouwen: het voorkomen van uitputting van primaire grondstoffen. Een tweede grote voordeel is dat de demontage en recyclage van delen van het gebouw veel eenvoudiger wordt. 

Op dit moment is een materialenpaspoort nog niet verplicht, maar op termijn zal dit er hoogstwaarschijnlijk wel komen. Een goede evolutie die wij enkel maar kunnen toejuichen!

4. Biobased materialen

De absolute voorkeur gaat uiteraard uit naar materialen met een lage milieu-impact. Het gaat hier om materialen die gerecycled zijn of die zelf makkelijk gerecycled of hergebruikt kunnen worden. 

BUILDINC maakt zoveel mogelijk gebruik van bio-ecologisch bouwmateriaal. Dat zijn natuurlijke materialen die bestaan uit hernieuwbare grondstoffen met zo weinig mogelijk of zelfs geen chemisch toegevoegde stoffen, zonder zware milieubelasting en zonder schadelijke gevolgen voor de eigen gezondheid. 

Duurzame bouwproducten en -materialen bij BUILDINC

Als bouwbedrijf voelen wij bij BUILDINC de verantwoordelijkheid om bij het bouwen of verbouwen van woningen stil te staan bij de impact op het milieu. Met een focus op ecologische bouw zorgen we ervoor dat ook de kansen van toekomstige generaties verzekerd blijven.

Daarom werken we samen met andere bedrijven en fabrikanten die ook oog hebben voor duurzaamheid en ons kwalitatieve, duurzame producten of materialen kunnen bezorgen. Alleen zo helpen we de wereld echt vooruit!

Lees hier meer over onze duurzame bouwproducten en -materialen. 

Vlaanderen Circulair

Begin 2019 lanceerden Vlaanderen Circulair, OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal Circulair Bouwen. Via dit gezamenlijk engagement werken 320 organisaties samen om circulair bouwen in Vlaanderen in de toekomst een dagelijkse realiteit te maken.

Om de overgang naar een circulaire economie in Vlaanderen te versnellen heeft Vlaanderen Circulair sinds eind 2020 een nieuwe structuur opgezet met werkagenda’s. Dat zijn partnerschappen die zich richten op strategische, circulaire acties.  

Een voorbeeld daarvan is de Werkagenda Circulair Bouwen, vertegenwoordigd door Petra Ronda van Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en Roos Servaes van OVAM/Vlaanderen Circulair. Binnen deze werkagenda wordt samen met een breed team aan stakeholders vanuit de sector gewerkt aan het opzetten van een rollend actieprogramma, dat gelanceerd is eind 2021. Zo kan er ook binnen de bouwsector gestreefd worden naar economische groei. 

Meer informatie hierover vind je op de officiële website van de Vlaamse Overheid: Vlaanderen Circulair

Duur of duurzaam?

Aan circulair bouwen hangt vaak een prijskaartje vast. Natuurlijke materialen zijn bijvoorbeeld vaak duurder dan synthetische bouwmaterialen.

We moeten echter ook verder kijken dan die initiële kostprijs. Door gebruik te maken van herbruikbare materialen en in te zetten op modulair bouwen kunnen toekomstige bouwprojecten met een minder grote investering gerealiseerd worden. 

Bovendien hebben circulaire gebouwen vaak een lange levensduur en hebben ze het beste E-peil. Ook na enkele decennia zal je duurzame woning dus nog steeds erg gegeerd zijn op de vastgoedmarkt. De investering verdient zich eenvoudig terug. 

Lees hier meer over de BEN-woningen die we bij BUILDINC bouwen: Wat is een BEN-woning? | Verbruik 50% minder energie

Duur of duurzaam? Dan kiezen we toch het tweede. Circulair renoveren en bouwen is namelijk niet alleen beter voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Door gebruik te maken van natuurlijke materialen zorg je daarenboven voor een gezonder woon- en werkklimaat. 

Bij BUILDINC zijn we fan van toekomstgericht ontwerpen en het gebruiken van herbruikbare materialen. Ook benieuwd hoe wij bij BUILDINC een ecologisch huis kunnen bouwen of hoe wij circulair renoveren? 

Neem dan nu nog contact met ons op! Wij beantwoorden graag al je vragen.

Budgetvriendelijk en ecologisch bouwen doe je met BUILDINC!

BUILDINC staat voor iedereen in heel België klaar. Met onze kennis en expertise binnen het ecologisch bouwen maken we jouw dromen op een slimme, snelle én groene manier waar!

Liggen je bouwplannen al klaar? Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan via onze website.